Vervangingspool

Geen zorgen om de vervanging binnen uw school goed te regelen!

Geen wettelijke beperkingen om bij verlof de juiste invulling te vinden! Met de vervangingspool ECM dialoog organiseren wij de vervanging binnen uw school. Met onze regionale en praktische aanpak per scholengroep ontzorgen wij de scholen. Zonder dat u vastzit aan arbeidscontracten zetten leerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders hun talenten in. Wij leveren maatwerk door voor iedere klas professionele invallers te regelen.

Nieuwsbrief vervangingspool

Om onze deelnemers in de vervangingspool op de hoogte te houden van allerhande ontwikkelingen, de vervangingsgraad en wat wij bijvoorbeeld doen aan het professionaliseren van onze invallers brengen wij een keer per maand een nieuwsbrief uit. Wilt u reageren op de inhoud van deze nieuwsbrieven? Graag ontvangen wij uw feedback. In de nieuwsbrief vindt u het e-mailadres.