Training “Intervisie”

Jezelf ontwikkelen door collega’s. Dat is het doel van intervisie. Het gaat dan over de vaktechnische aspecten en vraagstukken op de werkvloer, of de problemen met persoonlijk functioneren. Het wordt allemaal besproken in intervisiegroepen op gelijkwaardige basis, bijvoorbeeld met collega’s.

Met de training ‘Intervisie’ van ECM dialoog krijgen de leden van de intervisiegroep zicht op bewuste en onbewuste intermenselijke verhoudingen bij het ervaren van vraagstukken op de werkvloer. Wij helpen u persoonlijk te ontwikkelen.

Uw rendement

✓ U kunt na verloop van tijd in problematische situaties effectiever opstellen

✓ Doel is dat u uw eigen intervisiemomenten kunt vormgeven

✓ U ontwikkelt zich door collega’s

✓ Teamontwikkeling onder begeleiding van een ervaren en een deskundige trainer

✓ Een certificaat van deelname

✓ Groei van uw netwerk om ervaringen en kennis te delen en vermenigvuldigen

Zo helpen wij u

De training intervisie wordt gehouden in groepen van minimaal twee tot maximaal zes deelnemers. We maken gebruik van diverse intervisiemethodieken, waaronder het socratisch gesprek. Dit houdt in dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de inhoudelijke problematiek of persoonlijke problematiek maar ook aan de persoon in wisselwerking met de vraagstukken.

Door het regelmatig voeren van intervisie beheersen de leden van de groep na enige tijd met succes de methodieken en kunnen zij deze ook toepassen.

Praktisch

✓ Een dagdeeltraining van een ochtend, middag of avond

✓ Uw investering bedraagt € 115,= inclusief 21% BTW per deelnemer

✓ De prijs is inclusief opleidingsmateriaal en catering

✓ Het aantal deelnemers per groep is minimaal 2 en maximaal 6

✓ Locatie van de training is het pand van ECM dialoog in vestingstad Elburg, Paterijstraat 3 of een praktische locatie in uw regio

✓ De training is ook in maatwerkverband of in-company te volgen; neem voor de mogelijkheden contact op met de cursusleider

Over trainer Eppie Klein  linkedin-logo-24x24 twitter STiR geregisteerd coach

Eppie wordt vaak getypeerd met kenmerken als mensenkenner, luisterend en nadenkend, stimulerend en innoverend. Het zijn vaardigheden die de integere coach in samenhang met elkaar toepast. Individuen en teams ervaren de waardevolle bijdragen in reflectie, advisering en feedback gesprekken. Eppie is erkend coach en geregistreerd bij de STiR. Eppie is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en tevens gecertificeerd mediator.

Als ervaringsdeskundige in het onderwijs, het MKB, de zorg en het openbaar bestuur, heeft Eppie Klein een bijzondere toepassingsgerichtheid op organisaties en mensen. Vanwege de vaardigheid, kennis en kunde, in het opzetten van organisatiestructuren met aandacht voor de bedrijfscultuur, wordt hij in het begeleiden van organisatieprocessen zeer gewaardeerd.