Teamontwikkeling met focus op gezagsverhoudingen en onderlinge verhoudingen

Bij de betreffende onderneming kwam de gezagsverhouding niet tot zijn recht. Door invoering van functioneringsgesprekken met medewerkers is een stap gezet richting de gewenste verhouding. Als vervolg hierop werd de teamontwikkeling nader aangepakt.

“Onmisbaar was het schetsen van de toekomstvisie en de rol daarin van het team.”

Focus op het team

Ten eerste was er een focus op het team. In een aantal bijeenkomsten is aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het team gezamenlijk, en aan de ontwikkeling van de individuen. Onmisbaar was het schetsen van de toekomstvisie en de rol daarin van het team. De bestaande organisatiestructuur is in beeld gebracht, en ook de gewenste organisatiestructuur. Daarbij zijn de verwachtingen van de directie kenbaar gemaakt.

Focus op verantwoordelijkheden

In de tweede focus is de focus verlegd naar de verantwoordelijke personen. Een assessment is afgenomen om de ontwikkelmogelijkheden van de noodzakelijke competenties in beeld te brengen. Het was een opstap naar een persoonlijke ontwikkelplan. De uitkomst is besproken, en was een belangrijk document in het vervolg van de teamontwikkeling.

Focus op directie – leidinggeven

In de vorm van documenten en trainingen zijn een aantal handvatten gegeven aan de directie. Daarna is een aantal bijeenkomsten gepland om aandacht te geven aan de organisatiestructuur en de toepassing hiervan. Met behulp van de bestuurlijke ervaring van de coach is een richting ingeslagen voor de toekomst.

< Terug