Professionalisering ‘Sociale veiligheid’

Sinds augustus 2015 is het voor scholen wettelijk verplicht om sociale veiligheid op school te waarborgen. Sociale veiligheid kan gedefinieerd worden als: “De bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar of dreiging van gevaar dat wordt veroorzaakt door of dreigt van de kant van menselijk handelen binnen of buiten de school.” Het gevoel van veiligheid is een voorwaarde om te komen tot een goede ontwikkeling.

Het bevoegd gezag van de school dient zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school door in ieder geval:

  • een anti-pestprogramma te hanteren;
  • de sociale veiligheid van leerlingen op school te monitoren;
  • er voor te zorgen dat leerlingen, leraren en ouders een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon en
  • er voor te zorgen dat bij een persoon een aantal taken zijn belegd (anti-pestcoördinator).

 

ECM dialoog heeft een cursus opgezet en een informatiegids ontwikkeld, om scholen te helpen met sociale veiligheid op school. De cursus en informatiegids ‘Professionalisering Sociale Veiligheid’ is bestemd voor onderwijsteams die serieus werk willen maken van dit onderwerp in hun dagelijkse klassenpraktijk. U kunt onderaan deze pagina de informatiegids Sociale veiligheid gratis aanvragen!

De cursus ‘Professionalisering Sociale Veiligheid’ is door het Lerarenregister goedgekeurd als professionaliseringsactiviteit!

Tijdens de cursus wordt een gezamenlijke visie op sociale veiligheid ontwikkeld en een concreet actieplan opgesteld. Dit actieplan vormt een beleidsplan voor het werken aan ‘Sociale veiligheid’.

Dit dient er toe te leiden dat de leerkrachten vanuit dit beleidsplan planmatig werken aan concrete actiepunten om de sociale veiligheid op hun school op adequate wijze op een hoger plan te brengen.

ECM dialoog garandeert u een breed gedragen sociaal veiligheidsplan dat past bij uw school en dat voldoet aan de door overheid en inspectie gestelde eisen. Samen met u worden concrete actiepunten opgesteld om te zorgen dat het beleidsplan in de praktijk ook wordt uitgevoerd. Door middel van een leerlingenenquête wordt een beeld gevormd van de ervaren veiligheid op school. Daarnaast worden u handvatten aangereikt voor het signaleren van sociaal onveilige situaties. Het is van essentieel belang om op de juiste wijze met dergelijke situaties om te gaan en de leerlingen hier op de juiste manier bij te begeleiden. Dit zorgt voor vertrouwen in u als leerkracht en vergroot de ervaren sociale veiligheid bij u op school.

Naast de cursus ‘Professionalisering Sociale Veiligheid’ biedt ECM dialoog diverse diensten en trainingen om het onderwijs op uw school verder te professionaliseren.

De gratis informatiegids 'Professionalisering Sociale veiligheid' ontvangen? Vraag 'm gelijk aan:

Uw naam:

Uw organisatie:

Het postadres van uw organisatie:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden door ECM dialoog middels de Externe Dialoog, onze periodieke nieuwsbrief:
Ja, stuur mij periodiek de 'Externe dialoog'Nee, bedankt.

Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website, om uw aanvraag te verwerken.