Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

ECM dialoog verleent diensten aan maatschappelijke organisaties. Hierdoor zijn wij ons bewust van het effect van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door onze achtergrond en regionaal bewustzijn, weten wij wat de term rentmeesterschap inhoudt.

Rentmeesterschap, niet alleen van natuur, maar ook van productiemiddelen. Ook dit heeft doorwerking in het concept ‘Mensen maken de organisatie’. Het menselijk talent laten groeien en ontplooien wordt nagestreefd, zowel intern en extern.

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen concretiseren wij door onze diensten te verlenen aan ondernemingen en personen zonder negatieve invloed op mens, dier en milieu. Zeker in het vakgebied van ruimtelijke ordening staat natuurbeheer centraal op de agenda. Het verantwoordt hier mee omgaan is de kunst, en dat streven wij na. Mogelijkheden voor ambitie en groei, maar met een evenwichtige balans tussen de zeer diverse effecten.

Sponsoring & Maatschappelijke betrokkenheid

In de afgelopen jaren hebben wij zeer diverse organisaties, al dan niet met reformatorische achtergrond, gesponsord en gesteund in hun goede werk:

One comment

Comments are closed.