Eppie Klein

Eppie Klein

e.klein@ecmdialoog.nl

0525 661 697

linkedin-logo-24x24 twitter STiR geregisteerd coach

Over Eppie Klein

Als ervaringsdeskundige in het onderwijs en het openbaar bestuur, heeft Eppie Klein een bijzondere toepassingsgerichtheid op organisaties en mensen. Vanwege de vaardigheid, kennis en kunde, in het opzetten van organisatiestructuren met aandacht voor de bedrijfscultuur, wordt hij in het begeleiden van organisatieprocessen zeer gewaardeerd.

Eppie wordt vaak getypeerd met kenmerken als mensenkenner, luisterend en nadenkend, stimulerend en innoverend. Het zijn vaardigheden die de integere coach in samenhang met elkaar toepast. Individuen en teams ervaren de waardevolle bijdragen in reflectie, advisering en feedback gesprekken. Eppie is erkend coach en geregistreerd bij de STiR.

Het uitgebreide netwerk in bestuur en onderwijs, de theoretische context van management, arbeidsrecht en mediation geven de wezenlijke basis voor het bedrijfsconcept: “Mensen maken de organisatie ..”. Eppie typeert dat steevast vanuit de metafoor van de pinquin- kolonie; aandacht voor de randen van de betreffende samenleving: de school, het team, de ambtelijke organisatie, de veiligheidsregio of de onderneming.

Daarnaast heeft hij bijzondere interesse in de ontwikkeling van het publieke domein, de veiligheidsketen, de kwaliteit van het onderwijs, het wegen van geschillen in beroep en bezwaar. Omdat de begeleiding van (potentiële) raadsleden, leden van provinciaal bestuur, het organiseren van cursussen en het geven van lezingen over sociologische onderwerpen hem eigen zijn, is Eppie een vaak gevraagd extern (symposium-)voorzitter. Hij weet tegenstellingen te overbruggen en met de kenmerken van de dialoog, verbindingen te leggen.

Eppie is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Daarnaast mag het keurmerk voor professioneel begeleiden, St!R, worden gevoerd. Dit is alleen toegestaan na aansluiting en voldoen aan strikte eisen van toelating. Door de aansluitingen bent u zeker van kwaliteit, integriteit en professionalisme.

One comment

  1. […] nieuwe bestuur zal onder leiding van de heer Eppie Klein als (interim) voorzitter de nieuwe vereniging gaan sturen. De 160 boomteeltbedrijven uit de regio […]

Comments are closed.