Mediation

Mediation is een vorm van conflicthantering. Een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, begeleidt de partijen. Doel is om vanuit hun werkelijk belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.* Mediation wordt in Nederland sinds een jaar of 25 toegepast. Onder leiding van een neutrale bemiddelaar zoeken partijen naar de oplossing van hun conflict, zonder tussenkomst van een rechter. Binnenkort treft u hier informatie aan over onze werkwijze binnen de expertise mediation en bemiddeling.

* (uit een brief Minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 19 april 2004 (kenmerk 5280305): Mediation en het rechts­bestel)