Masterclass “Visievorming”

Verenigingen, werkgroepen en dergelijke hebben een doel. Om het doel inhoud te geven is het noodzakelijk een visie, een missie en een strategie te formuleren. Kritische succesfactor voor de vorming van deze drie aspecten is draagvlak.

Het is essentieel dat een visie wordt geformuleerd. De visie gaat tot de kern en geeft richting. Een visie geeft energie en verbinding. Belangrijker nog is dat een heldere visie het gemeenschappelijk belang zichtbaar maakt. De visie vloeit voort uit de missie. De missie geeft bestaansrecht. Het formuleren van de missie is de basis voor het werk dat uitgevoerd wordt. Het concreet vormgeven van de missie en visie gebeurt door het kiezen van een strategie en hierop acties te ondernemen.

Het waarom, het wat en het hoe, geeft sturing. Met de masterclass “Visievorming” vormt u uw visie onder professionele begeleiding. Wij helpen u een gedragen visie te vormen en te formuleren.

Zo helpen wij u

De visieformulering  vindt plaats in een drietal bijeenkomsten waarin leden van uw organisatie aanwezig zijn. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door en staan onder leiding van ECM dialoog.

Centraal tijdens eerste bijeenkomst: Missie en visie

Bewustwording neemt een belangrijke plaats in. Het ‘waarom’ en ‘wat we willen’ wordt deze bijeenkomst afgepeld. Om dit te onderbouwen denken we na over de huidige en gewenste situatie. Het zijn de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen in het doel van de organisatie. Aan het eind van de avond is duidelijk ‘waarom de organisatie bestaat’ en ‘wat de organisatie wil’.

Centraal tijdens tweede bijeenkomst: Strategie

In de strategische discussie wordt het resultaat ‘out of the box’ van de eerste avond gestimuleerd. Hoe is de huidige situatie en waar willen wij naartoe? Tijdens dit dagdeel wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om van de huidige situatie de gewenste situatie te creëren.

Centraal tijdens derde bijeenkomst: Presentatie

De laatste bijeenkomst kenmerkt zich door een terugkoppeling en uitwerking van voorgaande sessies. Aan de organisatie en leden worden de missie, visie en strategie teruggekoppeld en zal de praktische invulling worden besproken.

Praktisch

✓ Drie dagdelen (ochtend, middag of avond)

✓ Uw investering bedraagt € 1.521,= exclusief 21% BTW

✓ De prijs is inclusief opleidingsmateriaal

✓ Het aantal deelnemers per groep is afhankelijk van uw organisatie

✓ Locatie van de masterclass is het pand van ECM dialoog met zicht op de vestingstad Elburg, Paterijstraat 3C of een passende locatie in uw regio

✓ Neem voor een kennismaking en intake contact op met één van de cursusleiders

Masterclass ‘Visievorming’: uw adviseurs

De masterclass ‘Visievorming’ wordt geleid door Eppie Klein en Yolanda van den Hardenberg.