ECM onderzoek

Weten wat uw mensen beweegt? Met de gerichte tevredenheidsonderzoeken van ECM onderzoek, kunt u het organisatiebeleid optimaliseren. U krijgt inzicht in de ervaringen van ouders, medewerkers en klanten.

ECM onderzoek is sinds mei 2013 operationeel als onderdeel en handelsnaam van organisatieadviesbureau ECM dialoog B.V.. Onze professionals hebben ruime ervaring op het gebied van onderzoek. Binnen het onderwijs, de zorg, de overheid en commerciële organisaties zijn wij gespecialiseerd in de afname van diverse onderzoeken:
✓   Medewerkerstevredenheidsonderzoek: het zijn immers de mensen die de organisatie maken!
✓   Onderwijsspecifiek oudertevredenheidsonderzoek: met de oudertevredenheidspeiling (OTP) wordt de kwaliteit van de school inzichtelijk gemaakt.
✓   Klanttevredenheidsonderzoek: het is belangrijk te weten hoe klanten en cliënten uw organisatie ervaren.

Het onderzoek naar medewerkers kan ook worden toegespitst op de individuele medewerker. Dit wordt gedaan aan de hand van het People Improve Performance model. Sinds 2010 zijn diverse medewerkers gecertificeerd. Het gaat hierbij onder andere om de Personality Big Five en de Reflector 360 test.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe u met ECM onderzoek in een goede dialoog aan de slag kunt?
Neem contact op via telefoonnummer (0525) 66 16 97 of kijk eens op de website van ECM onderzoek.