Outplacement

Outplacement richt zich op mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Ook wordt outplacement ingezet bij werkloosheid of dreigende werkloosheid. Onze outplacementtrajecten gaan verder dan alleen het zoeken van een passende vacature. We gaan met u in gesprek om uw talenten te ontdekken. De contacten en het gesprek achten wij van groot belang als essentiële criteria voor het in kaart brengen van een nieuwe baan. Daarnaast hechten wij veel waarde aan uw beroepshouding en uw persoonlijke competenties.

Vanuit onze expertise en ons brede netwerk gaan wij samen met u op zoek naar een baan en organisatie die bij u past.

Aspecten outplacement

Binnen het outplacement zijn diverse mogelijkheden om het traject waardevol in te richten:

  • Oriëntatie op de beroepshouding: inzicht in de beroepshouding en een concrete vertaling naar potentiële organisaties.
  • Assessment: krijg inzicht in uw persoonlijkheid en competenties.
  • Jobsearch: actieve zoekopdracht naar passende vacatures binnen het netwerk en de arbeidsmarkt.
  • CV-screening: advies en praktische tips om uw persoonlijke profiel te updaten.
Werkwijze

Onze werkwijze is ingericht aan de hand van vier fasen, namelijk:

  1. Oriëntatiefase; ons uitgangspunt daarin is: ‘bedoelen we hetzelfde?’
  2. Persoonlijkheidsfase: onderzoek naar persoonlijke interesses, kwaliteiten en vaardigheden. Ook is er aandacht voor valkuilen, verbeterpunten en mogelijkheden.
  3. Uitvoeringsfase: we hanteren verschillende instrumenten. Doel is om actief organisaties te benaderen, te solliciteren en uiteindelijk aan de slag te gaan met een nieuwe uitdaging.
  4. Evaluatiefase: wat ging goed en wat kan de volgende keer beter?
Kosten

Elk traject is een maatwerktraject waarbij uw vraag centraal staat. Om het traject in te richten op uw specifieke vraag werken wij niet met vaste tarieven.

Registreren van uw CV

ECM dialoog biedt de mogelijkheid om uw gegevens te registreren. Op het moment dat er een vacature is, gaan wij eerst ons portfolio na met kandidaten.

Klik hier om u in te schrijven!