Een juiste keuze maken bij uw werving & selectieprocedure? Inzicht hebben in uw persoonlijke talenten? Een goede keuze maken ten aanzien van personele mobiliteit? De assessments van ECM dialoog geven inzicht in de potentie van uzelf, uw medewerkers en sollicitanten. Er is geruime en goede beschikbaarheid van ontwikkel- en selectieassessments.

Samen met u richten we het assessment in. Daarbij hanteren we competentieprofielen en functiebeschrijvingen.

Assessments binnen Werving en Selectie

In Werving en Selectietrajecten wordt onderzoek gedaan naar de persoonlijkheid van de kandidaten. De persoonlijkheid wordt gekoppeld aan competenties en vaardigheden die van essentieel belang zijn voor de functie. Naast het persoonlijkheidsonderzoek wordt gekeken naar de attitude van de kandidaat en de ‘culturele’ attitude van de organisatie.

Assessments in persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is in alle stadia belangrijk. Daarbij wordt gedacht aan competentie-ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Het assessment biedt inzicht in competenties die passen bij de persoonlijkheid.

Assessments met functioneren en beoordelen

Om mensen tot hun recht te laten komen in hun functie kan een onderzoek worden afgenomen naar de functiegeschiktheid. Hier wordt gekeken in hoeverre een functie past bij de medewerker. In het onderzoek wordt tevens het gedrag van de kandidaat gemeten op basis van respons van collega’s, leidinggevenden of andere direct betrokkenen.

De assessments zijn een geschikte aanvulling op het houden van functioneringsgesprekken.

Assessments voor het onderwijs

Leerkrachten dienen volgens de wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) over specifieke competenties te beschikken. Om de ontwikkeling van deze competenties inzichtelijk te krijgen, is het verplicht een bekwaamheidsdossier bij te houden. Uit evaluatie van de wet BIO blijkt dat het bekwaamheidsdossier geen ‘levend’ dossier is. Leerkrachten hebben vaak onvoldoende kennis van hun talenten en eventuele verbeterpunten.

 Het assessment dat door ons wordt toegepast is toegankelijk en praktisch. Op basis van de wet BIO wordt onderzocht in hoeverre competenties aansluiten bij de persoonlijkheid. Ook wordt inzichtelijk in hoeverre competenties zichtbaar zijn in het gedrag. Het assessment biedt heldere handvatten voor het opzetten en onderhouden van het persoonlijk ontwikkelplan.

Investering

De investering van een assessment is opgebouwd uit licentiekosten en de werkzaamheden door medewerkers van ECM dialoog. De totale investering per assessment bedraagt € 1.089,= (excl. 21% BTW) waarin de licentiekosten á € 136,= per assessment reeds berekend zijn. Binnen deze investering per assessment zijn ook de voorbereiding en de bespreking met kandidaten gerekend.

Assessment - Performance Improvement PlanWaarom uw assessments bij ECM dialoog?
  • Wetenschappelijke basis
  • Kwaliteit en Professionaliteit
  • Integriteit
  • Betaalbaar en toegankelijk

Wilt u meer weten hoe assessments kunnen bijdragen aan uw personeelsbeleid? Neem contact op met Leendert Blok.