Timemanagement

Omgaan met de beschikbare hoeveelheid tijd, betekent keuze in urgentie en belangrijkheid. Hierin is timemanagement het belangrijkste instrumentarium van organiseren en doen.

In het timemanagement komt onder andere aan de orde:

  • Het flexibel omgaan met een planning
  • Van een kwaliteit, ‘plannen en organiseren’, geen valkuil maken
  • Het omgaan met verantwoordelijkheid enerzijds en het loslaten van zaken anderzijds
  • Het organiseren van alle werkzaamheden, rekening houdend met alle ongewone, onverwachte taken

Het socratisch gesprek wordt als instrument gebruikt. Dat uitgangspunt kent de grote waarde in de dialoog.

De dialoog creëert  inzichten welke uitstijgen boven het individuele denken, die ieder voor zich niet zou kunnen bereiken.