Interim-management

Interim-management

De werkwijze van ECM dialoog wordt gekenmerkt door ons concept: ‘het zijn de mensen die de organisatie maken’. Aandacht voor de organisatiestructuur, de ‘bedrijfsvoering’ en andere primaire procesfactoren horen daarbij.

Afhankelijk van de context in de organisatie en de profielschets, kunnen wij ervaren en deskundige interim-directeuren voordragen. Op moment van schrijven vervullen wij om verschillende redenen interim-posities, onder andere op de Augustinusschool te Ermelo, het Hoornbeeck College in Amersfoort, de Eben-Haëzerschool te Bennekom, de Ds. Baxschool in Doornspijk en de Mattanjaschool op de Hoge Enk.

De kwaliteit borgen wij door intervisiemomenten en schaduwmanagement.

Intervisie

Binnen een interim-traject wordt gewerkt met intervisiemomenten. Intervisiemomenten worden gekenmerkt door de actuele (onderwijsinhoudelijke) vraagstukken die de verschillende interim-directeuren van ECM dialoog ervaren. Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd door schaduwmanagement.

Schaduwmanagement

Binnen ons organisatieadviesbureau is schaduwmanagement gebruikelijk bij invulling van interim-posities door onze medewerkers. Schaduwmanagement verbetert de kwaliteit en deskundigheid van zowel de interim-directeur als de kwaliteit van en voor de opdracht(gever).

Als klankbord, raadgever en ervaringsdeskundige is de schaduwmanager een belangrijk vertrouwenspersoon voor de interim-directeur. Vertrouwen, integriteit en vertrouwelijkheid staan hier voorop.

Investering

Naast de kwaliteit van opdracht en de talenten van de interim-directeur, is de bijbehorende investering ook van belang. Onze ervaring leert dat het tijdens de voordracht een doorslaggevende rol kan spelen.

De tijdsinvestering van interim-management manifesteert zich vooral in de aanwezigheid op locatie. Gedurende de interim-periode prefereren wij een vaste investering per dag of week, ongeacht de hoeveelheid werkelijk bestede (meer)uren. De vaste investering is gebaseerd op een uurtarief. Het geeft rust in de het dagelijks werk en de tijdsbesteding, op basis van vertrouwen.

Het uurtarief, waarop de vaste investering is gebaseerd, is afhankelijk van de duur en de inhoud van de opdracht. Wij hanteren daarbinnen een bandbreedte van € 78,= tot € 104,= per uur. Genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW.

Uiteraard berekenen wij op geen enkele wijze reistijd; dit past bij onze transparante en integere invulling van werkzaamheden en afspraken. Wat betreft de investering en de tarifering van opdrachten, gaat onze voorkeur altijd uit naar een voorstel op maat welke past bij organisatie en situatie.

Meer weten over interim-management? Neem contact op met Henk of Eppie voor meer informatie.