Bestuur en toezicht

Wat worden de strategische doelen voor de komende drie tot vijf jaar? Waarop stuurt het bestuur en ziet de Raad van Toezicht toe? Op welke wijze wordt gerapporteerd?

Zo maar enkele vragen die spelen bij bestuurders en toezichthouders. Wij helpen met het besturen op hoofdlijnen, het creëren van kaders en het bieden van ruimte voor de invulling.

In de afgelopen jaren hebben wij binnen het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven ervaren, welke ontwikkelingen bestuurders en toezichthouders hebben meegemaakt. Advies en ondersteuning bij de invoering van Good Governance (‘goed bestuur’) en het (persoonlijk) coachen van bestuurders en toezichthouders; wij helpen de mensen de organisatie maken.

Zo nemen wij samen met u de inhoudelijk kennis van de theorie van good governance en richten ons op de praktische toepassing daarvan, passend binnen uw organisatie.

Good governance richt zich op de belanghebbenden van de organisatie of het instituut. De daarmee samenhangende doelstellingen van de organisatie en de verantwoordelijkheid voor de organisatie nemen tevens een belangrijke plaats in.

Goed bestuur en toezicht zorgt voor transparantie binnen de organisatie. Het geeft bestuurders de mogelijkheid en verplichting open en eerlijk te werken. Daarom dient good governance goed geïmplementeerd te worden in uw organisatie.

Meer weten? Kennismaken? Neem vrijblijvend contact op met Eppie Klein.

One comment

Comments are closed.