Management

Eppie Klein
Ervaringsdeskundige als interim-mer binnen zorg, openbaar bestuur, onderwijs en MKB.

Henk van der Lingen
Krachtig en ervaren in de diverse sectoren van hetĀ onderwijs.

Om in organisaties te kunnen werken is het noodzakelijk, minimaal gevoel te krijgen voor de essenties en de essentiƫle criteria binnen de organisatie. ECM dialoog acht het van belang, dat de bedrijfsfilosofie en de bijbehorende basis van het werkconcept, bij de opdrachtgever bekend zijn.

In het verbindend leiderschap is de kernkwaliteit van ECM dialoog het streven naar een gemeenschappelijke basis voor het dragen van verantwoordelijkheid. Vanuit die benadering krijgt verbindend leiderschap een herkenbaar organisatieprofiel.

Het gaat daarbij om het bijeen brengen van diverse disciplines, die bij projecten naar de inhoud van de doelstelling en het voorwaardenscheppend beleid in de daadwerkelijke realisering met elkaar zijn verbonden.

Hiermee richt ECM dialoog zich op de doorontwikkeling van aanwezige bekwaamheden. Dat kan in veel gevallen door het benutten van de aanwezige kwaliteiten, de organisatorische mogelijkheden en de beschikbare kennis van de medewerkers binnen het bedrijf of de betreffende ambtelijke organisatie.

De opdrachtgever mag verwachten, dat het interim-management zich op drie aspecten richt:

  • de organisatorische verandering (interim – verandermanagement )
  • het managen van het proces (interim-procesmanagement)
  • de functioneel inhoudelijke aspecten (functioneel interim-management)

De andere te bieden mogelijkheden van schaduwmanagement, verandermanagement en operationeel management zijn in ieder geval expliciet toegesneden op de vraagzijde!