Workshop ‘Integriteit’ – Recht doen…

Recht doen…

Integriteit, een veelgehoord nieuwsitem, zowel binnen de private sector als het openbaar domein. Iedereen heeft zijn of haar eigen gedachten. Wanneer bent u integer? Hoe rechtschapen bent u?

Juist wanneer u in een positie bent waarin u invloed kunt uitoefenen op uw omgeving en (in)direct betrokkenen, dient het integer handelen een onomstreden punt te zijn. Maar in hoeverre doet u recht aan verschillen, zonder enig onderscheid? Daarbij dient u recht te doen aan uw taken, uw bevoegdheden en uw verantwoordelijkheden.

Aan de hand van een kernkwadrant wordt u meegenomen naar uw eigen werkveld. Waar is de integriteitslijn in uw werkomgeving? En wat zijn daarin uw persoonlijke kernwaarden?

Integer handelen; een uitdaging voor uw professionaliteit en uw persoonlijke integriteit.

Recht doen aan de impact na de workshop of training…

De trainer of workshopleider heeft ervaring in diverse organisaties: van openbaar bestuur tot het MKB, van onderwijs tot zorg. Juist door deze ervaring worden verrassende eye-openers gecreƫerd. Deze diverse ervaring zorgt ook voor een verrijking van de inhoud door de (on)mogelijkheden tussen sectoren toe te passen.

Na de bijeenkomst heeft u concrete handvatten hoe u dient om te gaan met het recht doen aan de diverse belangen en betrokkenen zonder onderscheid te maken. Door de bovengenoemde eye-openers verrijkt u uw kennis en ervaring met overstijgende denkbeelden, die ieder voor zich niet had kunnen bedenken.

Recht doen aan de doelgroep…
  • Openbaar bestuur (wethouders, colleges en commissies): kunt u zich verplaatsen in de gedachtegang van een ander, zonder onderscheid te maken tussen verschillen?
  • Bedrijfsleven: met wie werkt u samen en houdt u zicht op uw omgeving zonder onderscheid te maken?
  • Onderwijs: door welke indruk wordt u geleid en wat ziet u of wilt u zien bij uw studenten en/of leerlingen?
Recht doen aan de mogelijkheden…

Deze training of workshop is binnen uw eigen organisatie (incompany) te organiseren. Inmiddels is deze workshop bij diverse organisaties georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de toepasbaarheid van integriteit en integer handelen bij examenleiders in het onderwijs.