Schoolplan ontwikkeling

Basisscholen zijn druk met de invulling van het schoolplan 2015-2019; wat kan worden overgenomen uit het schoolplan 2011-2015? Welke maatschappelijke ontwikkelingen verdienen een plaats in het plan? Wat wil de nieuwe cao po? Maar belangrijker nog: waar willen wij als school de komende vier jaar naartoe? Wat zijn de wensen van het bestuur, wat wil de directie en hoe ziet het team de school de komende periode?

Om dit alles goed in kaart te hebben wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van andere documenten: bijvoorbeeld de ouderenquĂȘte, het pestprotocol (verplicht vanaf volgend schooljaar) of de gesprekkencyclus (voorwaarde voor goed werkgeverschap vanaf volgend schooljaar).

Het schrijven van het schoolplan blijkt een hele klus. Het verwoorden van de visie en missie in concrete acties is lastig. Daarna komt de implementatie van het schoolplan. Ook dit vereist enige inzet: wie krijgt welke verantwoordelijkheden, welke mogelijkheden zijn er?

Het schoolplan is een document die als basis dient om de gemeenschappelijke droom van de school te verwezenlijken, kwalitatief goed onderwijs te geven, in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en in te zetten op gemotiveerde leerkrachten. Daarom het schoolplan.

Wilt u hulp bij het opstellen van het schoolplan of de benodigde documenten? Wilt u weten hoe u de visie van alle geledingen input kunt laten leveren bij het schoolplan? Of heeft u een vraag over de implementatie? Neem contact op met onze onderwijsspecialisten via 0525 661 697!