Mentale vitaliteit

Door ontgroening en vergrijzing werken we tot op oudere leeftijd door. Het is daarom van belang uw mensen zo lang mogelijk inzetbaar te houden. Duurzaam inzetbaar betekent dat de medewerker doorlopend in het arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden beschikt om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Juist, een hele mond vol.

ECM dialoog heeft besloten onderzoek te doen naar mentale vitaliteit na aanhoudende signalen uit het werkveld. Toenemende werkdruk, meer neventaken en toenemende mondigheid van de omgeving; de mentale vitaliteit is een ‘hot item’.

Uit het onderzoek komen zes voorwaarden voor mentale vitaliteit, namelijk:

  1. Intrinsieke motivatie
  2. Sociale competentie
  3. Leven lang leren
  4. Ruimte voor ontwikkeling
  5. Georganiseerde collegialiteit
  6. Juist pedagogisch klimaat

“Besef dat mentale vitaliteit gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel werknemer als werkgever!

Bovengenoemde kennis is goed. Maar deze kennis krijgt pas betekenis wanneer het wordt gedeeld. Daarom ontwikkelen wij onze eigen vitaliteitsscan. Want uiteindelijk willen u en wij hetzelfde: een vitale organisatie met vitale mensen. Omdat mensen de organisatie maken…

Meer weten?

Wilt u meer weten over mentale vitaliteit?  En wilt u weten hoe u als schoolleider kunt meewerken aan de mentale vitaliteit van uw collega’s? Neem dan contact op met Leendert Blok en ontvang praktische handvatten voor de omgang met mentale vitaliteit.