Educatie

De aanwezige ervaring van het bureau in diverse disciplines van het primair -, voortgezet -, middelbaar -, hoger – en wetenschappelijk onderwijs, de bestuurlijke relaties in de zorgsector en de adequate leidinggevende ervaring in het lokaal en provinciaal bestuur geeft extra dimensie aan de opdrachtvervulling. Daarnaast heeft ECM dialoog een brede scope in ontwikkeling en innovatief handelen. Het T.V.S. – Model (Toepassen van kennis, ontwikkelen van Vaardigheden en de Samenhangen die items met elkaar verbinden) draagt voornamelijk bij aan de extra dimensie in educatie en ontwikkeling.

Het zeer uitgebreide netwerk in de genoemde sectoren, geeft extra meerwaarde aan de mogelijkheden die ECM dialoog bezit. Het gaat daarbij vooral om het bijeen brengen van diverse disciplines.

Met betrekking tot de formulering van de opdracht en het te verwachten resultaat wordt aan de educatie en de persoonlijke vorming, het coachen en de teambegeleiding binnen het integraal management extra aandacht gegeven.

In het programma educatie staat voornamelijk de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker(s) centraal. Díe individuele vorming draagt heel nadrukkelijk bij aan de slagvaardige ontwikkeling en de interactiemogelijkheden van het team.