Video-interactie

Met video-interactie begeleiding worden de handelingsvaardigheden van de leerkracht in het omgaan met kinderen met (gedrags)problemen vergroot. Tijdens de intake wordt het vraagstuk van de leerkracht in kaart gebracht en wordt er samen een doelgericht traject opgesteld. Er vinden drie opnames plaats in de groep. De eerste opname vindt na de intake plaats, de tweede opname na ongeveer twee weken en de laatste opname na ongeveer tien weken.

Video-interactie begeleiding heeft het grootste effect bij:

  • leerkrachten die aan drukke groepen leiding moeten geven in het basis- en voortgezet onderwijs;
  • leerkrachten die als zij-instromer de bevoegdheid van leerkracht willen behalen en;
  • startende leerkrachten in het primair- en voortgezet onderwijs.