Teamcoaching

Eppie Klein

Gecertificeerd coach en mediator

Vanuit de kernkwaliteiten van ECM dialoog ligt er bijzondere nadruk op coaching. Het is een werkconcept en element dat bij iedere opdracht en activiteit aanwezig is. In het coachen wordt vanuit de dialoog gewerkt. Deze dialoog, geïnspireerd door het socratisch gesprek, uit zich vooral vanuit de basisprincipes van samenwerking. Het gaat daarbij om het redelijk beargumenteren.

“Het concept ‘mensen maken de organisatie’ blijkt binnen iedere teamcoaching waardevol”

Doelen

Met teamcoaching kunnen diverse doelen worden geformuleerd, bijvoorbeeld:

  • Verstevigen van duurzame relaties binnen teams;
  • Professionaliseren van het team door middel van teambuilding;
  • Verbetering van competenties en vaardigheden in relatie tot de visie en missie van uw organisatie;
  • Professionaliseren van de wijze van samenwerken;
  • Doelgericht werken binnen het team en;
  • Verhogen van de loyaliteit van teamleden aan elkaar, klanten en de organisatie.

ECM dialoog werkt binnen zeer diverse marktgroepen: het onderwijs, de zorg, het openbaar bestuur en het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit mondt uit in een zeer diverse ervaring, met de verschillende achtergronden binnen organisaties.  Echter, het concept ‘mensen maken de organisatie’ blijkt binnen iedere teamcoaching zeer waardevol. 

Voorbeeldcases van teamcoaching

De verschillende vraagstukken en behoeften aan teamcoaching, geven aan dat ieder traject maatwerk is. Er is geen blauwdruk voor het ontwikkelen van uw belangrijkste kapitaal, uw medewerkers, in relatie tot de werking en de dialoog in een team. Juist daarom is het maatwerk van ECM dialoog de oplossing voor de ontwikkeling van uw team! Dat blijkt uit een greep uit onze projecten, bijvoorbeeld de voorbeeldcases in het blauwe kader.

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

✓  Teamontwikkeling als verbeterslag

✓  Teambuilding binnen het MKB

✓  Professionaliseringstraject met een team

Teamontwikkeling met focus op gezagsverhoudingen en onderlinge verhoudingen

✓  Teamcoaching gericht op het relationele aspect